Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V dňoch 14. a 15. marca 2013 sa na Strojníckej fakulte STU v Bratislave stretli členovia pracovnej skupiny WG 3 v rámci ISO/TC 69 – Application of statistical methods, ktorá sídli v Paríži v AFNOR.

Špičkoví odborníci

·        z Dánska – Jorgen GRANFELD, Cand. Scient, AARHUS University,

  convener  ISO/TC 69/WG 3, convener ISO/TC 69/SG7/WG),

– Jon STENE, cand real., Dr. Philos., Docent Emeritus – Univ. of Copenhagen,

·        z Veľkej Británie – David BAILLIE, Officier of the Order of British Empire,

chairman of ISO/TC 69/SC 5,

·        z Japonska –Yoshikazu OJIMA, Prof., Dr., Tokyo University of Science,

chairman of ISO/TC 69/SC 6

·        zo Slovenska – Viktor Witkovský, doc., RNDr., CSc., Head of the Department of

 Theoretical Methods, Institute of Measurement Science, Slovak Academy

of Sciences, Bratislava,

expert of ISO/TC 69/WG 3 and SC 6,

– Ivan JANIGA, doc., RNDr., PhD., Institute of Mathematics and Physics,

Slovak University of Technology in Bratislava,

chairman of national technical committee TK 71 Application of statistical

 methods in Quality Control,

SUTN Expert − committe internal balloter,

expert of ISO/TC 69/WG 3 and all SC´s and WG´s..

 – Ivan Garaj, RNDr., PhD., FCHPT STU, Bratislava,

 externý odborník SÚTN.

sa venovali problematike normalizácie štatistických metód v ISO normách. Hlavnou témou pracovného stretnutia boli štatistické tolerančné intervaly, ktorých normalizáciu uvedení experti pripravili do záverečnej etapy ISO/FDIS 16269-6, v ktorej po odhlasovaní sa norma publikuje.

Na vydaní normy má významný podiel uvedená skupina troch expertov zo Slovenska, ktorí spracovali relevantnú časť textu a tabuľky. V literatúre normy sú citované tri monografie autorov Garaj, I. a Janiga, I.

F O T O G A L É R I A