Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prezentácia Jadrovej elektrárne Dukovany spojená s besedou s vedúcim reaktorového bloku

sa bude konať 19.4.2010 v zasadačke dekana SjF o 10:00.

Súčasťou prezentácie bude aj zaujímavá ponuka na zamestnanie.

Ďalšie informácie sú tu .