Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát SjF STU  Strojníckej fakulty STU v Bratislave

pozýva všetkých členov akademickej obce a zamestnancov fakulty na

"Stretnutie akademickej obce s vedením Strojníckej fakulty STU"

dňa 26.1.2017 (štvrtok) o 14.00 miestnosť S-4

PROGRAM:
  -  správa o činnosti fakulty za rok 2016
  -  aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja SjF STU v Bratislave na rok 2017
  -  návrh na riešenie aktuálnych problémov fakulty
  -  diskusia