Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

AKADEMICKÝ SENÁT STROJNÍCKEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE

Pozýva všetkých členov akademickej obce a zamestnancov fakulty na

STRETNUTIE AKADEMICKEJ OBCE S VEDENÍM FAKULTY

Dňa 24.4.2018 (utorok) o 13.00 miestnosť S-4

PROGRAM:   - správa o činnosti fakulty za rok 2017

                        - dlhodobý zámer rozvoja SjF STU v Bratislave na roky 2018 - 2021

                      -  metodika individuálneho hodnotenia výkonov zamestnancov

                      -  diskusia