Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave

pozýva všetkých členov akademickej obce a zamestnancov fakulty na

STRETNUTIE AKADEMICKEJ OBCE S KANDIDÁTMI NA FUNKCIU DEKANA FAKULTY

Dňa 11. 4. 2017 (utorok) o 14.00 miestnosť S-4

PROGRAM:

- predstavovanie kandidátov na funkciu dekana fakulty
- tézy programového vyhlásenia kandidátov na funkciu dekana fakulty
- diskusia