Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Oddelenie telesnej výchovy a športu ÚPHSV SjF STU Bratislava
organizuje športový letný tábor „Zelená voda“

Letný športový tábor je situovaný v kempingu „Zelená voda“ pri Novom Meste nad Váhom pre deti vo veku od 10 rokov, účasť rodičov je vítaná. Je zameraný na výučbu windsurfingu a kanoistiky na stojatej vode. Sprievodnými aktivitami sú turistika, streľba zo vzduchovky, plážové loptové hry.

Miesto: Zelená voda – rekreačné stredisko PERLA
Dátum: 18.8.2008 – 22.8.2008
Cena: 3000,-Sk – deti, 3500,-Sk dospelí (v cene je ubytovanie, celodenná strava, doprava materiálu, dozor, program)
Ubytovanie: stany 4-miestne, na osobu: karimatka, molitan, spacák, stolička
Strava: reštaurácia, (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pitný režim)

Prihlášky, informácie a platba do 27.6.2008 :
Dr.Jozef Židek , Oddelenie telesnej výchovy a športu,
mail: jozef.zidek@stuba.sk
t.č. 57296 283

Program:
7.30 – budíček, osobná hygiena
8.30 – raňajky
10.00 – 12.00 výcvik
13.00 – 14.30 obed + odpočinok
15.00 – 17.00 odpoludňajší výcvik alebo turistika,
18.00 – 19.00 večera
19.00 - 21.00 večerný program (hry, súťaže, táborák)
22.00 – večerná hygiena a večierka

Vybavenie: Tepláky na spanie, baterky, nožík, toaletné potreby, ochranné krémy, šiltovka, oblečenie aj na chladnejšie a daždivé počasie, deka

UPOZORNENIE: súčasťou platby je vypísanie záväznej prihlášky a vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa + fotokópia karty poistenca.

PROGRAM - je ladený prevažne pohybovo. Nevyžaduje od detí mimoriadnu telesnú zdatnosť, alebo výkonnosť. Stačí zdravá chuť sa hrať a športovať.

Tábor sa uskutoční pri minimálnom počte 10 účastníkov! Pri väčšom počte účastníkov sa cena znižuje.