Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd. telesnej výchovy a športu CJaŠ
a ZO technických športov SjF STU
za podpory MŠVV a Š a SAUŠ

usporiada

pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

športové popoludnie DEŇ ŠTUDENTSTVA 15.11.2011 /utorok/ v telocvični SjF STU

program:

13.00 basketbal
13.30 športová strelba
14.00 volejbal
14.00 stolný tenis
15.30 florbal
17.00 futbal

info leták