Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd. telesnej výchovy a športu CJŠ SjF STU Bratislava,
VŠK Strojár

usporiada pri príležitosti „Dňa boja za slobodu a demokraciu“

 - Športové odpoludnie –„Deň študentstva“ - dňa 25.novembra 2014  (utorok)

Miesto konania: telocvičňa SjF STU

Časový program

11,30 h. – Basketbal    (telocvičňa)

12,00 h. – Armrestling (posilňovňa)

12,30 h. – Stolný tenis     (pohyb. štúdio)

13,00 h. – Futsal         (telocvičňa)

14,30 h. – Florbal         (telocvičňa)

V kolektívnych športoch sa koná jeden zápas – učitelia vs. študenti

Tešíme sa na Vašu účasť                           

CJŠ SjF STU 

Plagát oznam