Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd. telesnej výchovy a športu ÚJŠ SjF STU Bratislava a VŠK Strojár
usporiada pri príležitosti „Dňa boja za slobodu a demokraciu“

 Športové odpoludnie – „Deň študentstva“

dňa 14. novembra 2016  (pondelok)

Miesto konania: telocvičňa SjF STU 

Časový program

13,00 h. – Bedminton       

13,00 h. – Armwrestling (posilňovňa)

14,00 h. – Stolný tenis

15,00 h. -  Futsal

17,30 h. – Florbal

19,00 h. – Basketbal 

Účasť učiteľov a zamestatnancov je vítaná !

Tešíme sa na Vašu účasť                           
CJŠ SjF STU