Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Katedra telesnej výchovy ponúka počas letných prázdnin pre zamestnancov a ich deti športové aktivity v telocvični SjF STU.
V čase od 9.00 do 12.00 hod je možné sa kontaktovať na službukonajúceho pedagóga.
Služby pedagogických pracovníkov počas dovolenkového obdobia :

09.07. – 13.07.2007 Mgr. Kurhajcová kl. 279
16.07. – 18.07.2007 Mgr. Uvaček kl. 253
23.07 – 27.07.2007 Mgr. Cepková,PhD. kl. 282
30.07. – 03.08.2007 Mgr. Kundis kl. 279
06.07. – 10.08.2007 Mgr. Kundis kl. 279
13.08. – 17.08.2007 V. Koníková kl. 254
20.08. – 24.08.2007 Mgr. Manczal kl. 253
27.08. – 31.08.2007 Mgr. Cepková,PhD. kl. 282