Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav jazykov a športu a VŠK Strojár Vás pozýva na splav Dunaja

z Hainburgu an der Donau – do Bratislavy

Sobota 17. júna

Odchod: 9:30 hod.  Lodenica SVK Bratislava / Aušpic

Cena: 10 €

Prihlášky osobne u J. Žišku alebo na jan.ziska@stuba.sk