Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Oddelenie telesnej výchovy a športu organizuje pre zamestnancov a ich deti športové popoludnie každú sobotu od 16.00 do 18.00hod.
Výber športu záleží od počtu a vekového zloženia detí.

Možnosti:
tenis,
stolný tenis,
futbal,
florbal,
pohybové hry,
šach a rôzne iné činnosti.
Pre rodičov je k dispozícii posilňovňa a sauna.

Bližšie informácie:
Cepková Alena klap.282 - vedúca oddelenia telesnej výchovy a športu,
alena.cepkova@stuba.sk