Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Smernica č. 3

dekana Strojníckej fakulty STU o kontrole výsledkov štúdia doktorandov 1. ročníka dennej a externej formy v akademickom roku 2005-2006 a zápise doktorandov do 2. ročníka štúdia