Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady STU v Bratislave pri príležitosti udelenia čestného titulu

Bebovi Whiteovi

v utorok 17. apríla 2018 o 10.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej 36 v Bratislave

  • Američan Bebo White stál pri zrode webu a webového inžinierstva.
  • Čestný doktorát Slovenskej technickej univerzity si prevezme 17. apríla 2018.

 „Bebo White je priekopníkom webovedy, novej vednej disciplíny, ktorá začala vznikať potom, ako bola vymyslená celosvetová sieť World Wide Web. Bol jedným z prvých, ktorý sa začali zaoberať tvorbou webstránok a zásadne prispel k rozšíreniu WWW do celého sveta i medzi bežných ľudí. S Fakultou informatiky a informačných technológií STU udržiava dlhoročné kontakty, s výskumníkmi komunikuje priebežne prostredníctvom internetu a už v minulosti prednášal našim študentom,“ hovorí rektor Robert Redhammer o dôvodoch, prečo Vedecká rada STU rozhodla o udelení titulu Doctor honoris causa.

Čestný doktorát Doctor honoris causa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Bebo White prevezme v utorok 17. apríla o 10. 00 h v aule Dionýza Ikoviča (Mytna ulica 36, Bratislava), počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady STU.

Vedecká rada STU udeľuje  titul Dr.h.c. významným domácim aj zahraničným osobnostiam, ktorí svojim celoživotným dielom prispeli k rozvoju vzdelávania, vedy či umenia a sú medzinárodne uznávanými odborníkmi. Od roku 2003 udelila tento titul 36 osobnostiam, medzi nimi sú napr. astronaut česko-slovenského pôvodu Eugene Andrew Cernan, posledný muž, ktorý kráčal po povrchu Mesiaca či Douglas Dean Osheroff, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, rovnako s predkami slovenského pôvodu.

Bebo White pôsobí dnes ako emeritný spolupracovník v Národnom urýchlovačovom laboratóriu SLAC (National Accelerator Laboratory),  ktoré prevádzkuje Stanfordská univerzita. Laboratórium sa sústredí na výskum v oblasti fyziky vysokých energií a fyziky elementárnych častíc. Do výskumu webových technológií a Internetu sa zapojil počas pôsobenia v CERNe v roku 1989. Z jeho iniciatívy vzniklo v roku 1991 webové sídlo SLAC ako piate na svete a prvé mimo Európy. B. White sa potom sústredil na výskum rodiaceho sa webu. Prispel k rozvoju metód tvorby webových sídel a rozhraní medzi človekom a počítačom. Je považovaný za zakladateľa webového inžinierstva.

„Web je dnes mimoriadna služba. Mnoho ľudí si ho stotožňuje s Internetom. Síce Internet je širší pojem, ale reálne web slúži ako rozhranie pre väčšinu služieb Internetu, napríklad aj e-mail mnohí používame vo webovom rozhraní. Web je dnes neodmysliteľnou súčasťou pre mnohé činnosti, či už to je zásobovanie, priemysel, vzdelávanie, služby. Výskumu webu sa venujem väčšinu môjho profesionálneho života, fascinuje ma rozsah prepojení a dát, ktoré ponúka, je to čosi, čo presiahlo všetky očakávania. Dnes sa v súvislosti s webom hovorí často o bezpečnosti a ochrane súkromia, preto som rada, že  aj o tejto téme bude na našej fakulte študentom hovoriť a s nimi diskutovať práve Bebo White, ktorý stál pri zrode webu,“ hovorí dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mária Bieliková.