Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
a predseda Správnej rady Centra technologického transféru kvality Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, PhD., hosťujúci profesor,

Vás pozývajú na

Slávnostné otvorenie Centra technologického transferu kvality

dňa 27. mája 2007 v Ťažkom laboratóriu SjF STU.

Program slávnostného otvorenia CTTK
12.00 Privítanie hostí - doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave
12.05 Slávnostný príhovor - Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, PhD., hosťujúci profesor, prezident Združenia automobilového priemyslu SR, predseda Správnej rady CTTK
12.10 Slávnostný príhovor - prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prezident Slovenskej rektorskej konferencie

12.15 Slávnostný príhovor - zástupca Ministerstva hospodárstva SR
12.20 Prestrihnutie pásky a otvorenie Centra technologického transferu kvality
12.20 Prehliadka priestorov CTTK

Centrum technologického transferu kvality (CTTK) sa zameriava predovšetkým na kontrolu kvality dielcov vyrábaných pre automobilový priemysel. Okrem spolupráce s praxou je hlavnou úlohou pracoviska plnenie pedagogickej a vedecko– výskumnej činnosti. Preto bude vo svojej činnosti využívať potenciál odborníkov Strojníckej fakulty STU v oblasti metrológie, manažmentu kvality, štatistickej kontroly kvality výroby, programovania súradnicovej techniky, systémov CAD/CAM a strojárskej technológie.

Ďalšie informácie v pozvánke a propagačnom plagáte.