Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave Vás pozýva na seminár:

"Databázy Web of Knowledge"

Prednášajúci: Malgorzata Krasowska, David Horký Thomson Reuters

 

Kde: FEI STU v Bratislave Ilkovičova 3, miest. č. B01

Kedy: 28. marca (pondelok), 14.00 hod.

Program:
- Platforma Web of Knowledge – upgrade na Web of Knowledge 5
- Databázy Web of Knowledge: Web of Science, Current Contents Connect, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators
- EndNote Web
- ResearcherID
- InCites

Podujatie je organizované ako súčasť projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k Elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) Aktivita 1.1: Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby výskumu a vývoja Kódy ITMS projektov: 26220220001, 26240220001