Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia

Dňa 25. júna 2007 o 11.00 sa v aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul. č. 36 v Bratislave
uskutočnila slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Na promócii odovzdali diplomy udeľujúce vedecko-akademickú hodnosť a akademický titul
"philosophiae doctor" ("PhD.") aj absolventom zo Strojníckej fakulty STU:

Ing. Vladimír Chmelko, PhD. - Aplikovaná mechanika
Ing. Pavel Kvasnička, PhD. - Aplikovaná mechanika
Ing. Csaba Szolga, PhD. - Energetické stroje a zariadenia
Ing. Branislav Mereš, PhD. - Energetické stroje a zariadenia
Ing. Martin Juhás, PhD. - Automatizácia a riadenie
Ing. Zelimir Zolnaj, PhD. - Stroje a zariadenia pre chemicky a potravinársky priemysel
Ing. Ivan Hurák, PhD. - Automatizácia a riadenie
Ing. Peter Šiška, PhD. - Strojárske technológie a materiály
Ing. Marian Jároši, PhD. - Aplikovaná mechanika
Ing. Radúz Zahoranský, PhD. - Aplikovaná mechanika
Ing. Peter Benkó, PhD. - Metrológia
Ing. Juraj Ranostaj, PhD. - Metrológia