Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave vypisuje prijímacie konanie na dennú aj externú formu doktorandského štúdia v druhom semestri akademického roka 2007/2008. Podrobnosti o prijímacom konaní sú uvedené tu .