Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU uskutočňuje v akademickom roku 2006/2007 prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

 

  • aplikovaná mechanika
  • automatizácia a riadenie strojov a procesov
  • časti a mechanizmy strojov
  • dopravná technika
  • kvalita produkcie
  • mechatronika
  • metrológia
  • strojárske technológie a materiály
  • tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
  • výrobné stoje a zariadenia

 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2006/2007:

(Témy 2006/2007 - formát MS Word)

 

Uchádzači o doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť na dennú i externú formu štúdia podaním/doručením vyplneného formulára prihlášky

(Prihláška PhD - formát MS Excel)

a potrebných príloh na adresu:

 

Strojnícka fakulta STU
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

 

do 20. júna 2006

 

Informácie: tel.: 02 5729 6520, školitelia

e-mail: katarina.herzogova@stuba.sk      peter.kostka@stuba.sk

Internet: http://www.sjf.stuba.sk