Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Stále existuje možnosť prihlásiť sa na zameranie študijného programu Výrobné systémy a manažérstvo kvality s názvom Automobilová produkcia pre budúcich študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia.

Informácie na www.volkswagen.sk a aj TU 

(Pozn: pre študentov bez znalostí nemčiny bude organizovaný jazykový kurz).