Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení autori, vážené autorky

je otvorené prihlasovanie publikácií do edičného plánu na rok 2013.

Publikácie avizované v edičnom pláne na rok 2012 a neboli v tomto roku publikované NEBUDÚ automaticky preklopené do edičného plánu na rok 2013.

Autori týchto publikácii musia svoje pripravované publikácie opätovne prihlásiť do edičného plánu na rok 2013.

NÁVRHOVÝ LIST NA ZARADENIE PUBLIKÁCIE DO EDIČNÉHO PLÁNU FAKULTY NA ROK 2013

Vyplnené a podpísané návrhové listy posielajte edičnému referentovi SjF:

Ing. Lucia Ploskuňáková
Tel.: 00421 2 572 96 156

Návrhové listy, prosím zašlite aj v elektronickej verzii na email: lucia.ploskunakova@stuba.sk

Termín ukončenia prihlasovania publikácií do edičného plánu SjF na rok 2013 je:  22. november  2012