Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení autori, vážené autorky
je otvorené prihlasovanie publikácií do edičného plánu na rok 2012.

Publikácie avizované v edičnom pláne na rok 2011 a neboli v tomto roku publikované,  NEBUDÚ automaticky preklopené do edičného plánu na rok 2012.


Autori týchto publikácii musia svoje pripravované publikácie opätovne prihlásiť do edičného plánu na rok 2012.


Vyplnené a podpísané návrhové listy  posielajte edičnému referentovi SjF. Návrhové listy je potrebné zaslať aj elektronicky na email edičného referenta:

Edičný referent pre SjF STU v Bratislave Ing. Lucia Ploskuňáková ÚSETM (070)
Tel.: 00421 2 572 96 573
lucia.ploskunakova@stuba.sk

Termín ukončenia prihlasovania publikácií do edičného plánu SjF na rok 2011
je: 3. február 2012