Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
 Vážení autori, vážené autorky

je otvorené prihlasovanie publikácií do edičného plánu na rok 2011.

Publikácie avizované v edičnom pláne na rok 2010 a neboli v tomto roku publikované,  NEBUDÚ automaticky preklopené do edičného plánu na rok 2011.
Autori týchto publikácii musia svoje pripravované publikácie opätovne prihlásiť do edičného plánu na rok 2011.
Vyplnené a podpísané návrhové listy   posielajte edičnému referentovi SjF. Návrhové listy je potrebné zaslať aj elektronicky na email edičného referenta:

Edičný referent pre SjF STU v Bratislave Ing. Lucia Ploskuňáková ÚSETM (070)
Tel.: 00421 2 572 96 573
lucia.ploskunakova@stuba.sk

Termín ukončenia prihlasovania publikácií do edičného plánu SjF na rok 2011
je: 19. december 2010

S pozdravom

Ing. Lucia Ploskuňáková
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

tel.: +421 2 57296 573
fax.: + 421 2 524 97 809
www.sjf.stuba.sk