Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

F O T O G A L É R I A

 

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU v Bratislave vás pozýva na


Prezentáciu študentovFachhochschule Regensburg - Regensburg University of Applied Sciences

Comparison between reality and multi body simulation presented with a model electronic car

štvrtok 9.2.2012
zasadačka dekana 023  14:30

Hostia
Prof. Dr. Georg Rill - dekan,
Prof. Dr. Thomas Schaeffer,
Prof. Dr. Wolfram Wörner,
Andreas Hüttner - učiteľ,
Ass. jur. Elisabeth Cramer – ref. pre zahraničnú spoluprácu,

študenti:
Krzystof Swidergal, Thomas Reichl, Marius Höchstetter, Andreas Brenninger, Johannes Schwarz, Martin Schmidt.


Program
14:30-15:00 privítanie (prodekan doc. Ing. M. Králik, PhD.), prezentácia výsledkov projektu z UAS Regensburg,
15:00-15:30 diskusia o spolupráci: dynamické simulácie vozidla, návrh sústav riadenia, robotika, spínače, experimenty,
15:30-16:00 návšteva Centra technologického transferu kvality (ťažké lab.) a Stuba Green Team s elektrickou Formulou,
16:30-17:00 návšteva KCOV (Mýtna),

Doterajšia spolupráca
UAS Regensburg (Prof. Dr. Georg Rill), TU Graz (Prof. Dr. Wolfgang Hirschberg), SjF STU Bratislava (Ing. J. Šotník, doc. Ing. F. Palčák, PhD., Ing. P. Kintler): Implementácia semifyzikálneho modelu pneumatiky TMeasy do prostredia MSC.ADAMS/Car.

Otázky
doc. Ing. František Palčák, PhD. (+421 903 432 037), frantisek.palcak@stuba.sk.

Info o UAS Regensburg

http://www.hs-regensburg.de/fakultaeten/maschinenbau.html