Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na prezentáciu meracích prístrojov na meranie fyzikálnych veličín ALMEMO

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave dňa 5.5.2011 o 10.00 hod. v miestnosti č. 004

Firma AREKO s.r.o. predvedie:
- meracie prístroje na meranie fyzikálnych veličín ALMEMO®
- patentovaný univerzálny merací systém založený na princípe inteligentných programovateľných konektorov
- široký sortiment snímačov fyzikálnych veličín

informačný prospekt pdf