Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 27. 02. 2008 o 14.00 hod. sa uskutoční prezentácia pána prof. Sergeya Sorokina z Aalborg University v Dánsku (www.aau.dk), o možnosti štúdia na Aalborg University (DK) v rámci programu Erasmus aj iných podporných fondov. Odborné zameranie - „Vibro-akustika a hluk strojných zariadení“.

Prezentácia s voľnou diskusiou sa bude konať v budove Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám.slobody 17, prízemie , miestnosť č. 04. Vstup voľný.