Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

POZVÁNKA

 

Akademický senát Strojníckej fakulty STU v Bratislave pozýva

všetkých členov akademickej obce a ostatných zamestnancov na

 

predstavenie kandidátov na funkciu dekana

 

Strojníckej fakulty STU v Bratislave na funkčné obdobie 1.2.2007-31.1.2011

 

v piatok 24. novembra 2006 o 13,00 h

v posluchárni Andreja Segnera S1 na SjF STU

 

kandidatúru na dekana prijali:

doc.Ing. Karol Jelemenský,PhD. a doc.Ing. Ľubomír Šooš,PhD.

 

 

 

doc.Ing. Ernest Gondár,CSc.

predseda AS SjF STU