Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame všetkých záujemcou o mechatroniku na pozvanú

prednášku Ing. Ľuboša Magdolena, PhD. (ÚAMM SjF STU v Bratislave)

 

v rámci seminárov

Seminár umelej inteligencie - letný semester 2010/11

na 7. seminár na tému:

Umelá inteligencia mechatronických systémov,

 
ktorá sa uskutoční v pondelok 11.4.2011 o 14:00 
 
v posluchárni I9 (blok Informatika) na FMFI UK v Bratislave
 
Bližšie informácie na stránkach
 
http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3370
 
alebo  http://www2.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/Seminar_of_AI/index.html