Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prednášajúcim bude profesor Ing. Jiří Marek, Dr., ktorý momentálne prednáša na Fakulte strojního inženýrství VUT v Brne.