Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Katedra pružnosti a pevnosti, Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava srdečne pozýva všetkých zaujemcov

na prednášku  s názvom:

Solution Methods for Beam and Frames on Elastic Foundation Using the Finite Element Method
(Spôsoby riešenie nosníkov a rámov na pružnom podklade pomocou metódy konečných prvkov)

ktorú prednese zahraničný hosť zo Strojníckej fakulty, STU Bratislava

Ing. Roland JANČO, Ph.D., ING-PAED IGIP.

Prednáška se uskuteční dne 30. septembra 2010 o 13 hodine na VŠB-TU Ostrava v místnosti J259. Po prednáške bude nasledovať diskusia.

Přednáška je úvodem k mezinárodní vědecké konferenci "Mechanical Structures and Foundation Engineering 2010", která se koná u příležitosti 60. let Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava.

Podrobnosti v pozvánke pdf subor .