Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Firma LB-acoustics GmbH, Viedeň, Vás pozýva  na prednášku "Meranie vibrácií pomocou laseru"

Dňa 23.11.2009 od 10:00 - 12:00 v zasadačke číslo dverí 004

Program: Laser-vibrometrie, Single Point Vibrometer, Rotational Laser Vibrometer, Scanning Vibrometer, Ukázky demo-...

Prdnášajúci:
Wolfgang Ochs / Polytec
Zbyněk Hruška / LB-acoustics

Propagačný prospekt pdf