Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na prednášku „Čo znamená automobilový priemysel pre Slovensko“,
hosťujúceho profesora, Dr.h.c. Ing. J. Uhríka, CSc., 

ktorá sa bude konať na SjF dňa 4.5.2009 (pondelok) v miestnosti S4 o 13:00

Pán J.Uhrík je aj členom Rady pre hospodársku krízu, čo môžu poslucháči využiť na získanie aktuálnych informácií o opatreniach na riešenie hospodárskej krízy na Slovensku.