Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav tepelnej energetiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave
VTS pri VUJE, a.s. Trnava  
Slovenská Nukleárna Spoločnosť
Slovenská Asociácia Strojných Inžinierov
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku

Vás pozývajú na odborný seminár:

FYZIKÁLNY MODEL PALIVOVEJ KAZETY JADROVÉHO REAKTORA VVER 440  

dňa 7. júna 2012 o 9:30 h

miesto: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17 miestnosť č. 004

Odborný garant : doc. Ing. František Urban, CSc.

Program:
09:00 Prezentácia účastníkov
09:30 Otvorenie
09:35 K. Klučárová, J. Hermanský, J. Remiš, M. Závodský, V. Petényi, VUJE, a.s. Zvýšenie presnosti určovania výkonu palivových kaziet a jeho rozloženia v aktívnej zóne reaktora typu VVER 440
09:55 F. Urban, Ľ. Kučák, J. Bereznai, M. Pulmann, J. Tihányi, SjF STU Rekonštrukcia experimentálneho zariadenia s fyzikálnym modelom palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440
10:05 J. Bereznai, F. Urban, Ľ. Kučák, SjF STU Prezentácia výsledkov meraní na fyzikálnom modeli palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440
10:25 R. Olšiak, M. Mlkvik, SjF STU Analýza procesu miešania vody v modeli palivovej kazety vizualizačnou metódou
10:35 Prestávka na kávu
10:50 V. Kutiš, J. Paulech, E. Mojto, G. Farkaš, FEI STU CFD model palivovej kazety reaktora VVER 440
11:10 G. Farkaš, Ján Haščík, J. Lulej, B. Vrban, V. Slugeň, FEI STU Výpočet rozloženia výkonu v palivovej kazete kódom MCNP
11:30 F. Urban, Ľ. Kučák, J. Bereznai, M. Pulmann, J. Tihányi, laboratórium ÚTE SjF STU Meranie na fyzikálnom modeli palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440 - praktická ukážka

Záväznú prihlášku na odborný seminár zašlite do 5. júna 2012 e-mailom na adresu : alzbeta.mentelova@stuba.sk

V prihláške uveďte meno, priezvisko, titul a organizáciu.

P O Z V Á N K A