Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rada športu STU a Centrum jazykov a športu SjF STU  pripravuje medzinárodnú
vedeckú konferenciu o športe "Od výskumu k praxi v športe".

v dňoch 26.-27.11. 2015, Bratislava - 19.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie

Informácie na: http://tconf.simen.homeunix.org/

Cieľom konferencie je vytvoriť prostredie pre prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej, edukačnej a trénerskej činnosti členov katedier, ústavov telesnej a športovej výchovy na univerzitách a športových inštitúciach doma a v zahraničí.