Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan fakulty oznamuje, že 4. októbra 2007 vydal smernicu upravujúcu používanie služobných motorových vozidiel. Znenie smernice nájdete tu.