Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Téma dizertačnej práce pod dvojitým vedením: Design method and mechanical validation of a composite surface-based component / Metodika návrhu a posúdenie mechanických vlastností kompozitného tvarového dielu.

Jazyk: anglický alebo francúzsky

Termín: nástup September 2017 v trvaní 3 roky, štúdium sa absolvuje striedavo na Slovensku (SjF STU v Bratislave) a Francúzsku (ISAT uBFC Nevers) v 6 mesačných intervaloch

Štipendium: na Slovesnku 560 €/mesiac (navýšené po obhajobe dizertančej skúšky zhruba v polovici štúdia na 650 €) + študentské benefity, vo Francúzsku 1500 €/mesiac + študentské benefity.

Záujemcovia z posledných ročníkov inžinierskeho štúdia, prípadne prvého ročníka doktorandského štúdia, posielajte životopisy a motivačné listy v anglickom jazyku do 31.3.2017 na jana.gulanova@stuba.sk alebo pbgning@u-bourgogne.fr

Neváhajte písať v prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmto doktorátom.