Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Bola vydaná nová smernica č.3/2007 Pokyny na vyhotovenie a úpravu záverečných prác na prvom a druhom stupni štúdia.

Súvisice dokumenty môžete nájsť v časti Informácie pre > študentov > záverečné práce.

Vydaním tejto smernice sa rušia všetky predchádzajúce nariadenia a dokumenty súvisiace s vyhotovením a úpravov záverečných prác na prvom a druhom stupni štúdia.