Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Odd. telesnej výchovy a športu ÚPHSV SjF v spolupráci so Základnou organizáciou technických športov SjF - strelecký klub Vás Pozýva na

"Streleckú súťaž" zamestnancov SjF STU v Bratislave

Dňa  12. júna 2012, utorok 10,00 – 13,00 hod.

Miesto: Vzduchovková strelnica SjF (5.poschodie- stredné schodište)

Prihlášky a informácie: PaedDr. J. Žídek – kl. 283 alebo emailom - jozef.zidek@stuba.sk
Prihlásiť sa možno aj osobne na strelnici v deň konania súťaže.

Disciplíny:
Vzduchová pištoľ
– 15 rán
Vzduchová puška – 15 rán (v stoji)

Prví traja v každej kategórii obdržia diplom.

Každý pretekár sa zúčastňuje súťaže na vlastné nebezpečie.

Súťažiaci môžu strieľať priebežne - podľa príchodu na strelnicu.

Tešíme sa na Vašu účasť !