Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V rámci prvého kola prijímacieho konania na bakalárske štúdium na akademický rok 2008/2009 sa písomné prijímacie skúšky z matematiky a fyziky uskutočnia dňa 30. 6. 2008 o 7.30 hod v budove Strojníckej fakulty STU v aule Aurela Stodolu. Uchádzači, ktorí vzhľadom na študijné výsledky na strednej škole nesplnili podmienku pre odpustenie písomnej prijímacej skúšky budú na túto skúšku pozvaní.