Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že v rámci habilitačného konania Ing. Alexandra Schreka, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU, 

sa dňa 29. septembra 2015 o 8,00 hod. v miestnosti 442 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční obhajoba habilitačnej práce

„Tvárnenie kombinovaných polotovarov”

a o 10:30 hod. habilitačná prednáška:

“Hlboké ťahanie výťažkov z kombinovaných polotovarov“

v miestnosti 023.