Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove

dňa 24. 4. 2008 Bratislava – Slovenská republika

Bližšie informácie v pozvánke