Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že sa dňa 14.10.2008 uskutoční v zasadacej miestnosti č. 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 .

o 9.30 hod. obhajoba habilitačnej práce doc. Ing. Mariána Polóniho,PhD., pracovníka Ústavu dopravnej techniky a konštruovania SjF STU “Prúdenie plynu v potrubnom systéme spaľovacieho motora”

o 13.00 hod.-habilitačná prednáška práce doc. Ing. Mariána Polóniho,PhD. na tému: Modelovanie nestacionárneho prúdenia v potrubnom systéme spaľovacieho motora.

o 13,30 hod. –inauguračná prednáška doc.Ing. Ladislava Gulana,PhD., pracovníka Ústavu dopravnej techniky a konštruovania SjF STU na tému : “Kreovanie štruktúry stavebných modulov pre skupinu mobilných pracovných strojov”

o 14,30 hod. – inauguračná prednáška doc. Ing. Stanislava Veselého, CSc., pracovníka EKOL Brno na tému: “Hybridní hořák s regulací hmotnostního prútoku primárního vzduchu umožňuje získat hyper nízké emise škodlivin”.