Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan fakulty oznamuje, že vydal dve nové smernice:

  • smernica č. 1/2007 o zásadách priznávania prospechového štipendia,
  • smernica č. 2/2007 o stravovaní pomocou stravných lístkov.


Tieto smernice sú dostupné na Úradnej tabuli SjF STU.