Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Práve na stránkach deGryter bolo vydané nové číslo

Journal of Mechanical Engineering - Strojnícky časopis ročník 66 číslo 1.

Vydávanie Journal of Mechanical Engineering - Strojnícky časopis, prebrala vydávanie Strojnícka fakulta STU v Bratislave v roku 2015, novou registráciou na Ministerstve kultúry SR, pričom sa podarilo aby časopisu bolo ponechané ISSN 0039-2472. Od roku 2015 časopis vydáva aj v ONLINE verzii s ISNN 2450-5471 na stránkach http://www.degruyter.com/ .

Od roku 2015 každý článok obsahuje aj číslo DOI na ľahšie citovanie článkov. Link na aktuálne číslo online verzie je http://www.degruyter.com/view/j/scjme.2016.66.issue-1/issue-files/scjme.2016.66.issue-1.xml

V tlačenej forme bude k dispozícii koncom septembra 2016.