Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan fakulty oznamuje, že vydal novú smernicu:

  • smernica č. 4/2007 o krátkodobom prenájme priestorov.


Smernice fakulty sú dostupné na Úradnej tabuli SjF STU.