Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 24.1.2013 prijal dekan fakulty návštevu pána Hervé Guillermet, atašé pre univerzitnú, vedeckú a administratívnu spoluprácu. Spolu s pánom atašé prišli z francúzskeho veľvyslanectva aj pán Maxime Antony, odborný referent pre univerzitnú spoluprácu a pani Claire Sprlak, odborná referentka pre vedeckú spoluprácu.

Na začiatku stretnutia pán dekan prezentoval fakultu a študijné odbory na fakulte, potom sme prezentovali formou videa Koordinačné centrum odborného vzdelávania – ako výsledok projektu Kampus povolaní- Francúzsko- slovenskej spolupráce.

Po krátkej diskusii sme previedli hostí z ambasády do priestorov laboratórií KCOV, ktoré boli vybudované v kooperácii Francúzskeho a slovenského ministerstva školstva a PSA Peugeot Citroen Slovakia a ktoré aj po skončení spomínaného projektu naďalej poskytujú špecializované odborné vzdelávanie.

Návšteva sa niesla v duchu pokračovania a nadviazania na spoluprácu s predchádzajúcim atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu p. Rachidom Makhloufim, s ktorým sa začala rozbiehať spolupráca hlavne v oblasti výmenných projektov študentov a učiteľov a tiež v oblasti odboru inžinier v automobilovom priemysle.