Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Untitled Document
Meno študenta
Názov DP vedúci diplomovej práce študijný program
Ing. Jarmila Šuhajdová Dynamická analýza variabilného turbodúchadla doc.Ing. Miloš Musil, PhD. aplikovaná mechanika
Ing. Pavol Krasňanský Návrh konštrukčného riešenia podvozku autonómneho mobilného  robotického systému prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Ing. Branislav Janikovič RÁM FORMULY STUDENT Ing. Eduard Rojko, CSc. automobily, lode a spaľovacie motory
Ing. Michal Troják CFD simulácia Hemholtzovho rezonátora doc. Ing. Branislav Knížat, CSc. hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
Ing. Martin Fenik Návrh kondenzátora acetónových pár Ing. Martin Juriga, PhD. chemické a potravinárske stroje a zariadenia
Ing. Jozef Kulifaj Aplikácia štatistických metód v systéme merania vrstvy protikoróznej ochrany karosérie doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD. kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Ing. Branislav Muška Programovanie a rozšírenie možností 3Pi robota prof. Ing. Peter Šolek, CSc. Mechatronika
Ing. Miroslav Huťka Elektroiskrové nanášanie funkčných vrstiev doc. Ing. Štefan Emmer, PhD. strojárske technológie a materiály
Ing. Michal Bumbák Návrh podvozku s axiálnym kĺbom pre LKT 82 s technologickou nadstavbou prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
Ing. Tomáš Stopka Výkonové parametre spaľovacích turbín prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc. tepelné energetické stroje a zariadenia