Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Microsoft® ako jeden z veľkých monopolných firiem ponúka svoje produkty k užívaniu pre študentov a zamestnancov vysokých škôl cez licenčný program MSDNAA Academic Alliance. Túto možnosť máme aj My, pretože naša materská univerzita STU Bratislava je partnerom voči Microsoftu®. 

V rámci zakúpenej licencie MSDN AA (Dreamsprark) majú jej študenti aj zamestnaci možnosť, pri dodržaní licenčných podmienok, používať bezplatne niektoré jej produkty. Softvér MSDN AA je určený výhradne na nekomerčný výskum a výuku. Ide napríklad o vývojárske nástroje radu Visual Studio, MSDN Library, operačné systémy, MS project, MS Visio, SQL servery...

Softvér je študentom poskytovaný cez portál ELMS, ktorý vedie agendu sťahovania produktov a licenčných kľúčov. Na prácu v ELMS musí mať študent vytvorený účet. Ten zakladá správca MSDN AA na základe dohody s kompetentnými pracovníkmi fakulty. Po založení účtu ELMS automaticky kontaktuje študenta e-mailom , ktorý obsahuje ďalšie pokyny ako sprístupniť vybraný softvér.Komunikácia prebieha v anglickom jazyku. Keďže mnohí študenti si mýlia poštové schránky @is.stuba.sk a @stuba.sk, zdôrazňujeme, že nie sú totožné. @stuba.sk obsluhuje webmail.stuba.sk. Ďalej doporučujeme pred reklamáciou o nedoručení mail-u o vytvorení konta do ELMS na spomínanú adresu presvedčiť sa, že schránka nie je presmerovaná inam.

Od septermbra 2015 sa prihlasovacie meno nových používateľov mení. Prečítajte si pozývací mail na webmail@stuba.sk

Po získaní prihlasovacieho mena a hesla a po súhlase s licenčnými podmienkami je možné stiahnutie softvéru zo stránky:

ELMS automaticky vygeneruje inštalačný kľúč. Po stiahnutí softvéru ELMS odošle potvrdzujúci e-mail na vas ucet @stuba.sk.

Zoznam produktov sa mení podľa ponuky MS a potrieb výuky. Samotné sťahovanie prebieha v dvoch fázach. Najprv sa stiahne malý zavádzací program (asi 400kB), ktorý sa uloží na disk. Po jeho spustení sa stiahne celý inštalačný balik do zvoleného adresára a ponúkne jeho inštaláciu. Počet stiahnutí jedného produktu pre jeden učet je obmedzený.

Licencia MSDN Academic Alliance.

Vysvetlenie licencie MSDN AA je možné prečítať si z nasledovných dokumentov: Licencia OS MSDNAA.docx

Dokument uverejňujeme presne tak ako bol dodaný z Microsoft Slovakia. Na jeho prezeranie je potrebný program, ktorý dokáže čítať dokumenty vo formáte docx. 

Ďalej boli dodané:

Z ďalšími podmienkami používania sa môžte stretnúť priamo na portály ELMS.