Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan fakulty, doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., jednorazovo prizná mimoriadne štipendium vo výške 80 € zo štipendijného fondu Strojníckej fakulty študentom SjF STU 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí do 15. 02. 2016 získajú 30 kreditov po úspešnom absolvovaní predmetov štandardného učebného plánu 1. semestra.