Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

hlavicka
Strojnícka fakulta STU
Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied
odd.Telesnej výchovy a športu,
SAUŠ SR a ZO TŠ SjF STU

pod záštitou dekana SjF STU Bratislava Prof.Ing.Lubomíra Šooša,PhD.

Vás srdečne pozýva na 15.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

OPTIMALIZÁCIA ZAŤAŽENIA V TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVE

dňa 5.mája 2011

bližšie info na 

http://tconf.simen.homeunix.org/